Întârzierii

Blue sand falls in an hourglass on a rocky beach

@ Aron

Întârzierea
Este o stare de perplexitate
În faţa secundei
Şi mai ales a trecerii
Există măsura trecerii
Şi mai există şi percepţia măsurii
Eu trec, tu treci
Ne scurgem cu întârziere
Cercuri-cercuri
Şoapte îngheţate de timp
Sau doar picuri evaporati între două secunde.

Intre două trepte

Şi urcam, numărând până la 16. Şi număram gâfâind, pierzându-mă între două spaţii. Abia de urcam, peretele gol şi plin de găuri înghiţea lumina acră şi rece a neonului. Gâfâiam împleticindu-mă dizgraţios între două trepte prea înalte, peretele gol mă înghiţea încet, cu suflu cu tot, undeva cineva lăsase o uşă deschisă, se auzeau clinchete de pahare, o maşină de spălat mormăia înfundat, ajungeam la zero şi o luam de la capăt până la 16, peretele alb devenea gri şi griul estompa puţin găurile.

Citește în continuare „Intre două trepte”