Rostogolind intelesuri

Nu mai ai sfori întinse între doi pari strâmbi înfipţi în pământul argilos şi înţelenit de atâta secetă.

Nu mai ai nici cârlige şi nici saci de în îngălbeniţi de atâtea degete.

Citește în continuare „Rostogolind intelesuri”